پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی
زمان : ۲۶ تا ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۵
مکان: تهران، مصلای حضرت امام خمینی(ره)