ساخت مهرهای امنیتی ضدجعل در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای اولین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت مهرهای امنیتی و ضدجعل شد.

به گزارش روز شنبه 15 اسفند ماه 94 گروه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، تفاهم نامه طرح ساماندهی و تخصیص کدرهگیری مهرهای کشور بین مرکز جامع مهرهای امنیتی و ضدجعل ایران و اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف مهر و پلاک و چاپ اسکرین به امضا رسید.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف مهر و پلاک، یکی از شرکت های مستقر مرکز رشد واحدهای فناور است که موفق به ساخت این مهرها شده است.
دکتر علیرضا عشوری ضمن معرفی عملکرد مرکز رشد واحدهای فناور افزود: اغلب مدیران مستقر در این مرکز از جوانان کارآفرین کشور هستند که می توانند با تعامل با دیگر مراکز کشور به معرفی دستاوردهای خود بپردازند.
وی ساخت مهرهای امنیتی ضدجعل را گام مهمی در رفع مشکلات ناشی از جعل اسناد در کشور قلمداد کرد.
مدیرعامل مرکز جامع مهرهای امنیتی و مخترع این طرح نیز گفت: این مرکز از اواسط امسال با محوریت طراحی و تولید مهرهای امنیتی و رمزدار شروع به فعالیت کرد و مخترعان و صاحبان عقیده گردهم آمدند تا از بروز جعل در کشور جلوگیری کنند.
رضا جودی توضیح داد: طریقه ساخت و تولید این مهرها به گونه ای است که قابلیت های امنیتی اسکناس و اوراق بهادار در قالب یک دستگاه مهر گنجانده شده است.
به گفته وی، از ابتدای خرداد 95 تمام مغازه های مهر و پلاک سازی کشور ملزم به دریافت کدرهگیری و سند مالکیت مهر از مرکز هستند و اگر مهری از اول خرداد 95 فاقد کدرهگیری باشد، از اعتبار ساقط می شود.
مراسم انعقاد تفاهم نامه طرح ساماندهی و تخصیص کدرهگیری مهرهای کشور، با حضور تعدادی از مقامات نیروی انتظامی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.