تفاهم‌نامه مهرهاي امنيتي و ضدجعل به امضا رسيد

تفاهم‌نامه طرح ساماندهي و تخصيص كد رهگيري مهرهاي كشور بين مركز جامع مهرهاي امنيتي و ضد جعل ايران و اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پلاك و چاپ اسكرين به امضا رسيد.

 

تفاهم‌نامه طرح ساماندهي و تخصيص كد رهگيري مهرهاي كشور بين مركز جامع مهرهاي امنيتي و ضد جعل ايران و اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پلاك و چاپ اسكرين به امضا رسيد.
 

به گزارش روابط عمومي، دكتر عليرضا عشوري،‌ رئيس مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در نشست صبح امروز امضاي تفاهم‌نامه گفت: اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پلاك يكي از شركت‌هاي مستقر مركز رشد واحدهاي فناور است كه موفق به ساخت مهرهاي امنيتي و ضد جعل براي اولين بار در ايران شده‌است.

وي با معرفي عملكرد مركز رشد واحدهاي فناور گفت: اغلب مديران مستقر در اين مركز از جوانان كارآفرين كشور هستند كه مي‌توانند با تعامل با ديگر مراكز كشور به معرفي دستاوردهاي خود بپردازند.

رئيس مركز رشد واحدهاي فناور افزود: يكي از اين شركت‌ها كه در زمينة ساخت مهرهاي امنيتي فعاليت‌ دارد در حال حاضر در يكي از مراكز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مستقر است كه موفق به ساخت مهرهاي ضدجعلي شده‌است كه مي‌تواند مشكلات جعل در كشور را ساماندهي كند.
 

 
مهندس جودي رئیس مركز جامع مهرهاي امنيتي و مخترع اين طرح گفت: اين مركز از اواسط 94 شروع به فعاليت كرد و با محوريت مهرهاي امنيتي و رمزدار كار خود را ادامه داد و در اين مركز مخترعين و صاحبان عقيده گرد هم آمدند تا از بروز جعل در كشور جلوگيري كنند.

وي افزود: طريقه ساخت و توليد اين مهرها به نحوي است كه قابليت‌هاي امنيتي اسكناس و اوراق بهادار را در قالب يك دستگاه مهر گنجانده شده‌است.
 

جودي از زمان اجراي طرح مهرهاي امنيتي خبر داد و گفت: از ابتداي خرداد 95 تمامي مغازه‌هاي مهر و پلاك‌سازي كشور ملزم به دريافت كد رهگيري و سند مالكيت مهر از مركز هستند و اگر مهري از اول خرداد 95 فاقد كد رهگيري باشد از اعتبار ساقط است.