آخرین مهلت دریافت برچسب مهرساز معتمد

آخرین مهلت دریافت برچسب مهرساز معتمد توسط رئیس اتحادیه مهر‌و پلاک اعلام شد

 

بنا به گزارش ، «احمد ابوالحسنی» رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه‌و لیتوگراف، مهرو پلاک و چاپ‌و اسکرین کشور :
آخرین مهلت دریافت برچسب مهرساز معتمد 1395/04/23 روز چهارشنبه تا پایان وقت می‌باشد.
وی در ادامه افزودند : این برچسب نماینگر این است که مهرسازی مذکور دارای جواز‌ کسب و دارای فعالیت قانونی می‌باشد.و تنها مهرسازانی که این برچسب را تهیه نموده اند قادر به ورود به سامانه www.smohr.ir برای ثبت شناسه برای مهرهای جدید می‌باشند.