بازدید سرداراشتری فرمانده محترم ناجا ازغرفه مجما
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی
آخرین مهلت دریافت برچسب مهرساز معتمد توسط رئیس اتحادیه مهر‌و پلاک اعلام شد